Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS

 

PTE BTK KTDK 2020

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Kedves Kolleginák, Kollégák, TDK Felelősök, TDK-zó Hallgatók!

 

A 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterére meghirdetett, de a járványügyi helyzet miatt elhalasztásra került Kari Tudományos Diákköri Konferenciát (KTDK) összevonjuk az őszi fordulóval. A konferencia időpontja 2020. november 27. péntek. A hallgatóknak e rendezvényen lesz alkalmuk jogot szerezni a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre. Figyelem, a veszélyhelyzetre való tekintettel, a korábbi gyakorlattól eltérően azok a hallgatók is részt vehetnek az őszi konferencián, akik 2020 nyarán Mester vagy Osztatlan Képzésben abszolutóriumot, illetőleg diplomát szereztek és pályaművet nyújtottak be a 2020 áprilisára meghirdetett KTDK-ra! Akik azonban Mester vagy Osztatlan Képzésben abszolutóriumot, illetőleg diplomát szereztek, ámde nem jelentkeztek a tavaszi fordulóra, sajnálatos módon nem mérettethetik meg magukat a versenyen. Minthogy az OTDK-ra történő nevezés előfeltétele, hogy az indulni kívánó hallgatók a megfelelő formai kritériumoknak megfelelő KTDK dolgozataikat az OTDT online rendszerébe feltöltsék, fontos, hogy az alábbi kéréseket, instrukciókat, határidőket maximálisan vegye mindenki figyelembe.

 

Határidők, időpontok:

·     2020. szeptember 27. (vasárnap) 24:00-ig:

o a nevezés leadása elektronikus (PDF) formátumban;

o a dolgozatok megküldése elektronikus (PDF) formátumban;

 

·    2020. szeptember–november: opponensek felkérése; dolgozatok bíráltatása; az opponensi vélemények beérkezése, megküldése a hallgatóknak; a szekciók  beosztása; a zsűrik összeállítása; a konferencia előkészítése;

·    2020. november 27.

o 9.00–16.00 Kari Tudományos Diákköri Konferencia (a jelentkezők számának függvényében változhat);

o 16:30 Ünnepélyes eredményhirdetés;

 

·   2020. november–december: az első alkalommal résztvevők regisztrációja az OTDT online rendszerben (egyénileg);

 

·     2020. december: A pályamunkák feltöltése az OTDT online rendszerbe (egyénileg).

 

A nevezés feltételei:

 

1. A kitöltött, aláírt jelentkezési lap (letölthető alább) elektronikus változatának eljuttatása a KTDT-hez, illetőleg a szak, intézet TDK-felelőséhez. Aláírás után digitalizálva (PDF-formátumban).

2. Intézményi igazolás leadása az aktív hallgatói jogviszonyról / diploma másolatának benyújtása digitalizálva (PDF formátumban).

3. A dolgozat rövid (max. 1000n terjedelmű) tartalmi összefoglalója szerkeszthető (MS Word) elektronikus változatának eljuttatása a KTDT-hez, valamint az intézet, szak TDK-felelősének drótposta címére.

4. A jeligével ellátott pályaművet PDF-formátumban a KTDT drótposta címére (ktdt.btk.pte@gmail.com) kérjük eljuttatni. Kérjük, a pályamunkán ne tüntessék fel a szerző és a témavezető nevét!

 

5. A konzulenssel tett közös nyilatkozat (az űrlap letölthető alább) eljuttatása a KTDT-hez (aláírás után digitalizálva, PDF formátumban). 

A résztvevők köre:

 

·    A konferenciára a PTE BTK-val aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók nevezhetnek.

·   Figyelem, a járványügyi helyzetre való tekintettel a korábbi gyakorlattól eltérően azok a hallgatók, akik 2020 nyarán szereztek MA-n vagy Osztatlan Képzésben abszolutóriumot, illetőleg diplomát és pályaművet nyújtottak be a 2020 áprilisára meghirdetett KTDK-ra, jogosultak részt venni a 2020. november 27-re kiírt kari konferencián! Akik azonban MA-n vagy Osztatlan Képzésben abszolutóriumot, illetőleg diplomát ámde nem jelentkeztek a tavaszi fordulóra, sajnálatos módon nem mérettethetik meg magukat a versenyen.

 

·   A levelezős hallgatók részvételével kapcsolatban a következő kritériumot kell szem előtt tartanunk: másoddiplomás alapképzésben résztvevők közül a második szakjukat folyamatos jogviszony keretében végzők mutathatják be dolgozataikat – melyeket e szak keretében készítettek.

 

link: Felhívás

link: Konzulensi nyilatkozat

link: Jelentkezési lap_2020ősz