Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS

 

Szakmai beszámoló (NTP-HHTDK-18-0014)

szo, 2019/07/27 - 15:26 -- Anonymous (nem ellenőrzött)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

 a Nemzeti Tehetség Program „Hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeinek támogatása” című, NTP-HHTDK-18-0014 azonosítóval ellátott pályázati támogatás keretében, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa által 2018–2019-ben megvalósított programokról.

 Jelen program keretei között a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa 2018 őszén megrendezte Kari Tudományos Diákköri Konferenciát, a Bölcsész Akadémia előadássorozatot, 2019 májusában pedig a PTE BTK Tehetségnap 2019 programot. Szintén e pályázat keretében jelentettük meg a Bölcsész Akadémia 3. című tanulmánykötetet hagyományos és e-book formátumban.

 

 

Kari Tudományos Diákköri Konferencia

 

Jelen pályázat keretében, s anyagi támogatásával szerveztük meg 2018. november 30-án a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát, amely lehetőséget biztosított hallgatóink számára a soron következő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára jogosultságot szerezni. A program legfontosabb céljaként a tudományos munka iránt elkötelezett, tehetséges hallgatók országos megmérettetésének lehetőségét kívántuk megteremteni. Minthogy az OTDK részvétel feltétele a helyi konferenciákon történő kvalifikálás, a PTE BTK keretei között 2018 őszén megrendezett Tudományos Diákköri Konferencia biztosította a részvételi jog megszerzését. A helyi konferenciára jelentkező hallgatók (anonim) pályamunkáit az adott tudományterületeken jártas szakemberek értékelték. A szöveges vélemények, valamint a szóbeli előadás során kapott reflexiók alapján tovább csiszolhatták szövegeiket. A rendezvényen összesen 12 tagozatban folyt a munka; 74 hallgató 71 nevezett pályamunkája közül végül 70 került bemutatásra, s 67 jogosultságot szerzett a XXXIV. OTDK-ra történő nevezésre. A konferencia szervezése, lebonyolítása, értékelése zökkenőmentesen zajlott, köszönhetően a 2012 óta változatlan formában működő KTDT vezetésének, az intézeti és tanszéki TDK-felelősök példaértékű hozzáállásának, s nem utolsó sorban a kari vezetés támogatásának.

            

 

PTE Bölcsész Akadémia előadássorozat

 

A 2012 őszén útjára indított program keretében egy-egy neves kutató 60 perces előadáson járta körül aktuális kutatási témáját, a széles nagyközönség számára is befogadható módon. A hallgatóságnak lehetősége nyílt az előadásokat követően kérdéseket, hozzászólásokat megfogalmazni. A PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanácsa azzal a céllal indította útjára e rendezvényt, hogy az egyetemi polgárok, középiskolai tanárok és diákok, az érdeklődők közvetlenül az adott területek elismert kutatóitól ismerhessék meg a bölcsészet- és társadalomtudományi kutatások legújabb eredményeit. Napjainkban, amikor a humán- és társadalomtudományok elismertsége és támogatottsága jelentősen csökken, talán még relevánsabb ezen eredmények disszeminációja a társadalom szélesebb rétegei számára, ezzel is hangsúlyozva, hogy a tudomány művelése soha nem lehet öncélú tevékenység. A 21. század tudósa és egyetemi oktatója ugyanis nem az elefántcsonttoronyban dolgozik!

A 2018 őszén megtartott referátumok széles tematikát öleltek fel, így hallhattunk az évek óta a hírek középpontjában álló migrációs válságról, a közösségi média és nyilvánosság kapcsolatának izgalmas kérdéseiről, a szerelem kulturális antroplógiai megközelítéséről éppen úgy, mint az antik római történelmi propaganda szerepéről vagy a machiavellista manipulátorok pszichológiájáról. Ízelítőt kaptunk a kora újkori angol utópiák és a regények kapcsolatából, megismerkedhettünk a francia hadsereg magyar tagjaival az első világégés idején, egy útinapló segítségével pedig bepillanthattunk a 18. századi török háremek világába.

(Az előadások plakátja ezen a linken érhető el.)

 

  

 

PTE BTK Tehetségnap 2019

 

Ugyancsak jelen pályázat támogatása tette lehetővé a PTE BTK Tehetségnap 2019 megrendezését, amelyre 2019. május 30-án került sor. A program keretében köszöntöttük a XXXIV. OTDK-n sikeresen szereplő hallgatóinkat és témavezetőiket, valamint szintén e program keretében adta át a Hallgatói Önkormányzat a PTE BTK „Az év Oktatója-díj”-at.

 

                

   

 

Bölcsész Akadémia 3. tanulmánykötet

 

A pályázat záróakkordjaként jelentettük meg a Bölcsész Akadémia 2018/2019 őszi szemeszterében elhangzott előadások tanulmánnyá érlelt változatát. Az összesen kilenc dolgozatot tartalmazó gyűjteményes kötet könyvészeti adatai a következők: Bölcsész Akadémia 3. Szerk. Böhm Gábor–Czeferner Dóra–Fedeles Tamás. Pécs, 2019, 226 oldal, hagyományos és e-book formátum. Kiadó: PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanács, a kiadásért felel: a KTDT elnöke. ISBN 978 963 429 403 0 (nyomtatott); 978 963 429 404 7 (elektronikus).

 (A kötet ezen a linken érhető el.)

 

Tartalom

 Előszó

 Grüll Tibor: A történelem mint propagandaeszköz a római császárkorban

 Bene Krisztián: Hasznos ellenségek? A francia hadsereg magyar tagjai az első világháborúban

 Mekis D. János: Az önéletírás-kutatás újabb perspektívái

 Láng András: A machiavellista manipulátor – egy fejlődési pszichopatológiai megközelítés

 Maczelka Csaba: „A Paradicsom szép lehet, de Eldorádó ékesebb.” A kora újkori angol utópikus hagyomány és az angol regény

 Balatonyi Judit: Miért szeretünk másként és ugyanúgy? Kulturális antropológiai perspektívák a szerelem-kutatásban

 Kéri Katalin: Levelek a háremből. Egy angol hölgy 18. századi törökországi útja

 Polyák Gábor: Nyüzsgő kávéház vagy zajos kocsma? A közösségi média és a nyilvánosság

 Fedeles Tamás: Magyarok Rómában Mátyás király korában

 A kötet szerzői

  

Pécs, 2019. július 27.

 

Dr. habil. Fedeles Tamás

elnök, PTE BTK KTDT

 

A program támogatói: