Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS

 

PTE BTK KTDK 2018 teendők

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Határidők, időpontok:

 

· 2018. február 2. (péntek) 24:00-ig:

o a nevezés leadása elektronikus (PDF) formátumban;

o a dolgozatok megküldése elektronikus (PDF) formátumban;

 

· 2018. február–március: opponensek felkérése; dolgozatok bíráltatása; az opponensi vélemények beérkezése, megküldése a hallgatóknak; a szekciók beosztása; a zsűrik összeállítása; a konferencia előkészítése;

· 2018. április 20.

o 9.00–16.00 Kari Tudományos Diákköri Konferencia (a jelentkezők számának függvényében változhat);

o 18:00 Ünnepélyes eredményhirdetés;

 

· 2018. április: az első alkalommal résztvevők regisztrációja az OTDT rendszerben (egyénileg);

 

· 2018. április–május: A pályamunkák feltöltése az OTDT rendszerbe (egyénileg).

 

A nevezés feltételei:

 

1. A kitöltött, aláírt jelentkezési lap (letölthető a KTDT honlapjáról) elektronikus változatának eljuttatása a KTDT-hez, illetőleg a szak, intézet TDK-felelőséhez. Aláírás után digitalizálva (PDF-formátumban).

 

2. Intézményi igazolás leadása az aktív hallgatói jogviszonyról digitalizálva (PDF formátumban).

3. A dolgozat rövid (max. 1000n terjedelmű) tartalmi összefoglalója elektronikus változatának eljuttatása a KTDT-hez, valamint az intézet, szak TDK-felelősének drótposta címére.

4. A jeligével ellátott pályaművet PDF-formátumban a KTDT drótposta címére (ktdt.btk.pte@gmail.com) kérjük eljuttatni. Kérjük a pályamunkán ne tüntessék fel a szerző és a témavezető nevét!

5. A konzulenssel tett közös nyilatkozat (az űrlap letölthető a honlapról) eljuttatása a KTDT-hez (aláírás után digitalizálva, PDF formátumban).

 

A résztvevők köre:

 

· A konferenciára a PTE BTK-val aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók nevezhetnek.

· Azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a jelentkezés előtt még nem szereztek MA abszolutóriumot, és nem záróvizsgáztak. Ebből következik, hogy a 2017 júniusában MA-n végzett hallgatók sajnálatos módon nem mérettethetik meg magukat a versenyen, függetlenül attól, hogy jelenleg PhD-képzésben vesznek részt.

· Természetesen azok a hallgatók, akik júniusban BA-n végeztek, viszont jelenleg MA-ra járnak, részt vehetnek a konferencián.

· A levelezős hallgatók részvételével kapcsolatban a következő kritériumot kell szem előtt tartanunk: másoddiplomás alapképzésben résztvevők közül a második szakjukat folyamatos jogviszony keretében végzők mutathatják be dolgozataikat – melyeket e szak keretében készítettek. A levelező hallgatók indulásával kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az OTDK-ra történő nevezés korhatára a betöltött 35. életév.

 

A pályamű:

 

· A leendő diplomamunkával megegyezhet a TDK dolgozat. Minthogy a KTDK kiírása értelmében a diplomadolgozatok leadási határidejét megelőzi a KTDK-ra történő jelentkezés dátuma, így értelemszerűen a tavaszi szemeszterben záróvizsgázni kívánó hallgatók részt vehetnek készülő szakdolgozatukkal a konferencián. (Majd az OTDK-ra történő nevezéshez közös nyilatkozatot kell tenni a konzulenssel, hogy még az abszolutórium kiállítása előtt mutatták be a pályaművet.)

· Az OTDK-ra benyújtott munkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, melyet a hallgató az intézményi konferencián bemutatott. A KTDK-án bemutatott dolgozatok címei a konferenciát követően az OTDK adatbázisában rögzítésre kerülnek.

 

 

· A formai és terjedelmi kritériumokat illetően az OTDT előírásai az irányadóak. Annál is inkább érdemes tanulmányozni mivel a korábbi tapasztalatok szerint az egyes szekciók elvárásai nem egységesek. (Segítségként az alábbiakban a legfontosabb paramétereket összefoglaltuk az előző OTDK alapján.)

 

1. Humán Tudományi Szekció

Terjedelem: minimum 40.000, maximum 80.000 leütés (karakter szóközzel), amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek viszont ezen kívül értendők. Formai követelmények: Times New Roman CE betűtípus, 12-es betűméret (jegyzetek Times 10-essel), 1,5-ös sorköz.

 

2. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

Terjedelem: a tartalmi rész nem haladhatja meg a 120 000 karaktert (szóközökkel együtt), illetve a 60 oldalt (12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sortáv). A teljes terjedelem pedig – irodalomjegyzékkel, mellékletekkel, hivatkozásokkal, függelékkel – a 100 oldalt. A dolgozatban szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. A dolgozat oldalainak számozását a címoldaltól kell kezdeni, amely csak a dolgozat címét tartalmazhatja.

 

3. Társadalomtudományi Szekció

Terjedelem: a dolgozat minimálisan el kell érnie az egy szerző ív (40.000 n) terjedelmet (az ún. főszövegre vonatkozóan, tehát táblázatok és mellékletek nélkül), maximális terjedelme ugyanakkor ne haladja meg a két szerző ívet (80.000 n).

A dolgozat a formai követelmények tekintetében (pl. tartalomjegyzék, hivatkozási mód, adatközlés, irodalomjegyzék stb.) feleljen meg a tudományos közleményekkel szemben támasztott követelményeknek.

 

Bármely felmerülő további kérdés, probléma esetén kérjük, forduljanak bizalommal a KTDT tagjaihoz (személyesen, telefonon, drótpostán)!